A. Úvod

 1. 1.Soukromí uživatelů naší aplikace je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme. 

 2. 2.Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě naší aplikace nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu. 

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. 1.informace o vašich návštěvách a použití této aplikace; 

 2. 2.informace, které zadáte, když se v naší aplikaci poprvé přihlásíte – vaše jméno a heslo k objednávce stravy 

 3. 3.informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách; 

 4. 4.informace vygenerované při používání naší aplikace, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte; 

 5. 5.informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, obrázků a obsahu vašeho příspěvku; 

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím naší aplikace, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. 1.správu naší aplikace; 

 2. 2.umožnění využívání služeb dostupných na naší aplikaci; 

 3. 3.poskytování služeb zakoupených prostřednictvím naší aplikace; 

 4. 4.zobrazení statistických informací o našich uživatelích 

 5. 5.vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naší aplikací; 

 6. 6.udržování bezpečnosti naší aplikace a předcházení podvodům; 

Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat nebudeme.

E. Mezinárodní přenosy dat

 1. 1.Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami. 

 2. 2.Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie. 

 3. 3.Osobní údaje, které zveřejníte na naší aplikaci nebo odešlete ke zveřejnění na naší aplikaci, mohou být prostřednictvím internetu dostupné všem uživatelům aplikace. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními. 

 4. 4.Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části E. 

F. Uchovávání osobních údajů

 1. 1.V této části F jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů. 

 2. 2.Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. 

 3. 3.Aniž je dotčen článek F 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže: 

  1. a.osobní údaje budou smazány po osmi letech od vašeho prvního přihlášení. 

G. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. 1.Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů. 

 2. 2.Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall). 

 3. 3.Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit. 

 4. 4.Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na naši aplikaci; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na naši aplikaci). 

H. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na naší aplikaci. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

I. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme.

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Prostřednictvím aplikace můžete zrušit svůj účet, čímž i zmažeme osobní údaje o vás.

J. Aktualizace údajů

Pokud se změní heslo k vaší objednávce stravy, naše aplikace vás požádá, aby jste ho zadali do aplikace znovu.

K. Soubory cookies

Webové stránky naší aplikace používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jen relační soubory cookies.

 1. 1.Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například: 

  1. 1.v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“; 

  2. 2.ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a 

  3. 3.v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“. 

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 1. 3.Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například: 

  1. 1.v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835); 

  2. 2.ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a 

  3. 3.v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“. 

 2. 4.Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.